اخبار

اولین همایش تجلیل از خیرین سلامت موسسه خیریه فقیهی شبراز

اخبار

31 بیمار نیازمند از کمک هزینه درمان برخوردار گردیدند

33 بیمار نیازمند از کمک هزینه درمان برخوردار گردیدند

اخبار

2 بخش خیر ساز مگا آی سی یو و همودیالیز افتتاح گردید

2 بخش خیر ساز مگا آی سی یو و همودیالیز افتتاح گردید

اخبار

اهدای تجهیزات پزشکی بالغ بر ده میلیارد ریال به بیمارستان شهید دکتر فقیهی

تقدیر از خیرین سلامت در بیمارستان شهید دکتر فقیهی

اخبار

هزینه تاج گل مراسم ختم به خرید تجهیزات پزشکی جهت بیمارستان شهید دکتر فقیهی اختصاص یافت

هزینه تاج گل مراسم ختم به خرید تجهیزات پزشکی جهت بیمارستان شهید دکتر فقیهی اختصاص یافت

اخبار

کمکهای خیرین نیکوکار بنیاد معلم و هیئت انصار العباس (ع) به مدافعان سلامت بیمارستان مستقل شهید دکتر فقیهی

اخبار

تقدیر از همدلی خیرین سلامت در بیمارستان شهید دکتر فقیهی

تقدیر از خیرین سلامت در بیمارستان شهید دکتر فقیهی

اخبار

آئین تقدیر از خیرین سلامت در بیمارستان شهید دکتر فقیهی

آئین تقدیر از خیرین سلامت در بیمارستان شهید دکتر فقیهی

اخبار

دو دستگاه مانیتور علائم حیاتی  به بیمارستان شهید دکتر فقیهی اهدا گردید

تقدیر از خیرین سلامت در بیمارستان شهید دکتر فقیهی

دسته بندی ها