حامی باشید

خرید تجهیزات

حامی باشید

ساخت و بهسازی

حامی باشید

بیماران بی بضاعت

درباره خیریه

خیریه شهید دکتر فقیهی

در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی مرحوم حیدر علی خان عزالملک در محل فعلی بیمارستان یک مریضخانه احداث نمود و نصف درآمد حاصل از عایدات یک روستا در منطقه درود زن را وقف درمان بیماران بی بضاعت آن نمود. در سال ۱۳۲۲ توسط شهرداری وقت در این محل یک بیمارستان مجهز احداث گردید. بیمارستان شهید دکتر فقیهی در سال ۱۳۲۲ با نام بیمارستان سعدی تأسیس شد. یکی از بنیانگذاران این بیمارستان که به یکصد تختخوابی معروف بود، مرحوم علی اصغرخان حکمت شیرازی است که از بودجه اداره صحیه و شهرداری شیراز آن را ساخت. ایشان در خاطرات ۲۷ اسفند ۱۳۲۳ چنین می نویسد:
«بیمارستان سعدی؛ این بیمارستان به موجب نذر عهدی که به درگاه الهی نمودم و خداوند توفیق فرمود در سال ۱۳۱۸ بانی شدم. در آن تاریخ به خدمت وزارت کشور مشغول بودم و امور صحیه نیز جزو آن وزارت بود. در سال ۱۳۱۷ روزی در باباکوهی متوجه شدم که شیراز بیمارستانی که کفاف حاجات فقرا و بیماران بینوا را نماید ندارد. با خداوند عهد کردم که هرگاه موفقیتی حاصل شود، به ساختن عمارت مخصوص بیمارستان اقدام نمایم. این آرزو برآمد. نقشه آن را که برای یک بیمارستان مکمل یکصد تختخوابی تهیه شده بود، از طرف مهندس سیرو فرانسوی ترسیم و از بودجه اداره صحیه و شهرداری شیراز پرداخته شد.»

 

حامی باشید

آخرین کمپین ها

حامی باشید

تیزر خیریه شهید دکتر فقیهی

اطلاع رسانی

آخرین مطالب

31 بیمار نیازمند از کمک هزینه درمان برخوردار گردیدند

33 بیمار نیازمند از کمک هزینه درمان برخوردار گردیدند

2 بخش خیر ساز مگا آی سی یو و همودیالیز افتتاح گردید

2 بخش خیر ساز مگا آی سی یو و همودیالیز افتتاح گردید

اهدای تجهیزات پزشکی بالغ بر ده میلیارد ریال به بیمارستان شهید دکتر فقیهی

تقدیر از خیرین سلامت در بیمارستان شهید دکتر فقیهی