کمپین ها | کمک به بیماران نیازمند

حامیان : 1 نفر

کمک به تامین هزینه داروی سرطان آقا حامد

مبلغ هدف : 33,000,000 ریال

زمان هدف به پایان رسید