درباره خیریه

شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت موسسه خیریه نیکان می باشد.

درباره خیریه

تاریخچه بیمارستان

در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی مرحوم حیدر علی خان عزالملک در محل فعلی بیمارستان یک مریضخانه احداث نمود و نصف درآمد حاصل از عایدات یک روستا در منطقه درود زن را وقف درمان بیماران بی بضاعت آن نمود

پر بازدید ترین ها

دسته بندی ها