حمایت مالی

فراخوان فوری داروی فرشته خانم

0 نزدیک به هدف
0 نفر حامی

فرشته خانم 52 ساله و ساکن هشتگرد است. همسرش 19 سال پیش فوت کرد و او را با کوهی از بدهی تنها گذاشت تا جایی که منزلی که در آن سکونت داشتند را فروخت و با دخترش یکسال را در گرم‌خانه شهرداری زندگی کرد. بعد از آنکه متوجه شد مبتلا به سرطان دستگاه گوارش است و یک پنجم ریه‌اش فیبروز شده و از بین رفته به منزل خواهرش رفت و آنجا ساکن شد. برای درمان او 6 دوره آمپول پروینار و هر دوره 4 آمپول تجویز شده که هزینه آن 17میلیون تومان است و برای تهیه مبلغ این دوره به 15 میلیون تومان نیاز دارد.

فرشته خانم خیلی سختی کشیده و حق دارد آسایش خاطر را تجربه کند. سهم ما از سلامت او چقدر است؟